Forskrift bilbelte i bobiler

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/9/c/e/campingbil.net/httpd.www/wp-content/themes/3magazine-premium2/template-parts/content.php on line 13

Sikkerhetsbelte i Bobil

Bobilferie med barn

Bobil Utsyr

Nytt regelverk i nye bobiler tilsier at alle pesoner skal være sikret med sele i kjøreretning. En får ikke registrert noen bobiler i dag med passasjerer som sitter på siden.
 
«Forskrift om endring i forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn.

§ 1 Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert. I denne forskrift menes med bilbelte ethvert belte til sikring av sittende person i kjøretøy uansett i hvilken type kjøretøy beltet er montert. »
 
Forskrift om endring i forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk  av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn
I forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr gjøres følgende endringer:
EØS-henvisningen i hjemmelsfeltet skal lyde:
Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17 a (Rdir 91/671/EØF endret ved direktiv 2003/20/EF).
§ 1 skal lyde:
§ 1 Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr
Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert.
I denne forskrift menes med bilbelte ethvert belte til sikring av sittende person i kjøretøy uansett i hvilken type kjøretøy beltet er montert. Unntatt fra dette er setebelter i traktor og anleggsmaskiner m.m. der krav til innmontering av setebelte og krav til bruk av setebelte reguleres av forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr.
For personbil (gruppe M1), varebil (gruppe N1), og lastebil (gruppe N2 og N3), jf. definisjoner i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-2, gjelder:
a) I bil med sitteplasser bak fremre seterad skal passasjer som sitter i sete bak fremre seterad, bruke sitteplass hvor bilbelte er montert dersom slik sitteplass er ledig.
b) Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.
«Forskrift om endring i forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn»
§ 1 Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert. I denne forskrift menes med bilbelte ethvert belte til sikring av sittende person i kjøretøy uansett i hvilken type kjøretøy beltet er montert.
I denne forskrift menes med bilbelte ethvert belte til sikring av sittende person i kjøretøy uansett i hvilken type kjøretøy beltet er montert. Unntatt fra dette er setebelter i traktor og anleggsmaskiner m.m. der krav til innmontering av setebelte og krav til bruk av setebelte reguleres av forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr.
For personbil (gruppe M1), varebil (gruppe N1), og lastebil (gruppe N2 og N3), jf. definisjoner i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-2, gjelder:
a) I bil med sitteplasser bak fremre seterad skal passasjer som sitter i sete bak fremre seterad, bruke sitteplass hvor bilbelte er montert dersom slik sitteplass er ledig.
b) Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.
c) Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn under 150 cm og over 135 cm bruke ordinært bilbelte.
d) Der bilbelte ikke er montert, skal barn yngre enn 3 år ikke transporteres, og barn som er 3 år eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke transporteres i fremre seterad.
e) Barn skal ikke transporteres i bakovervendt sikringsutstyr med kollisjonspute foran uten at kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse I (”bybuss”), jf. kjøretøyforskriften § 2-2 og § 8-1, gjelder:
a) Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende.
b) Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.
c) Passasjerer skal informeres om plikten til å bruke bilbelter. Informasjonen skal gis når bussen er i bevegelse og på en eller flere av følgende måter:
1. av fører eller billettør,
2. ved hjelp av audio-visuelle midler,
3. ved hjelp av skilt med tekst eller piktogram som vist i anneks til direktiv 2003/20/EF, godt synlig plassert ved hvert sete.
Påbudet om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr gjelder likevel ikke:
a) når kjøretøyet står stille,
b) under rygging,
c) under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,
d) under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, så som under utdeling av post eller aviser, eller ved renovasjonsarbeid eller lignende,
e) når vedkommende har med legeerklæring som fritar fra å bruke bilbelte,
f) for drosjesjåfør i tjeneste,Norsk regelverk sier klart at det er påbudt å ha seler på allt som skal sitte i bilen under fart.
g) for ledsager ved øvelseskjøring og førerprøve i klassene C, C1, D, D1, CE, C1E, DE og D1E der ledsager i bilbelte ikke rekker fram til rattet,
h) sikringsutstyr til fastsetting av barnevogn.
Legeerklæring som nevnt i fjerde ledd bokstav e, har gyldighet i EØS-området dersom den er utformet i samsvar med artikkel 5 i Rdir 91/671/EØF.
Forskriften trer i kraft 9. mai 2006, med unntak av § 1 fjerde ledd bokstav b, som trer i kraft 1. januar 2008.
Bobiler blir vel registrert ut fra antall sitteplasser med kjøreretningen eller med ryggen mot. En skal bruke dei plassene i bilen som er bilbelte på, under fart. Skal bruke bilbelte. Det er ikke låv å sitte på benker som er langsgående i bilen.Derfor er det ikke bilbelte der
 
Nytt regelverk i nye bobiler tilsier at alle pesoner skal være sikret med sele i kjøreretning.

Annonse:

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.