Rabattbestemmelser i Riksregulativet

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/9/c/e/campingbil.net/httpd.www/wp-content/themes/3magazine-premium2/template-parts/content.php on line 13

Rabattbestemmelser i Riksregulativet for ferjetakster 2018

På bakgrunn av mange henvendelser angående Riksregulativ for ferjetakster fortsetter, publiserer vi denne gangen «Rabattbestemmelser» i Riksregulativet 2018.

Rabattbestemmelser i Riksregulativet

Rabattbestemmelser i Riksregulativet (Foto: Campingbil.net)

Rabattkort prises på grunnlag av selskapets godkjente takster. Markedstilpassede takstavvik omfatter ikke rabattkort.

2.1 Persontakster

2.1.1 Sonekort
Sonekort for personer utstedes med 12 klipp. Kortprisen skal være 10 enkeltbilletters pris (17 % rabatt). Det utstedes ett kort for voksne og ett for barn. Kortene utstedes for en bestemt sone og kan brukes i samband i samme eller lavere sone innenfor et selskaps ruteområde. Kortene kan brukes av flere som reiser sammen. Det gis ikke honnørrabatt på sonekort.

For samband med bompenger se pkt. 1.13

2.1.2 Månedskort for personer
Tidsbegrenset rabattkort skal tilbys som månedskort. Månedskortet forutsettes å løpe fra første til siste dag i kalendermåneden, og gjelder for et ubegrenset antall reiser i gyldighetsperioden. Kortet utstedes for en bestemt person og for en bestemt reisestrekning (utgangspunkt og reisemål), og skal være utstyrt med den reisendes foto.
Pris for månedskort er oppgitt i pkt. 5 i dette rundskriv. Kortet utstedes både for barn og voksne. Prisen for barn er 50 % av prisen for voksne. For samband med bompenger, se pkt. 1.13.

2.1.3 Månedskort flere samband
Prisen settes lik 13 enkeltbilletter pr. samband pluss en fastdel, 430 kr, se pkt 5. For bompenger, se pkt. 1.13.

2.1.4 Månedskort for buss og ferje
For månedskort for buss- og ferjereiser skal ferjeandelen utgjøre 50 % av takst for månedskort på vedkommende ferjedistanse. Slikt månedskort er kun gyldig for bruk som en del av en bussreise.
Totalpris for månedskort for buss og ferje skal ikke være lavere enn for ordinært månedskort for ferje. Månedskortinnehaver skal fremvise dokumentasjon for betalt månedskort på forespørsel fra ferjebetjeningen. På slik dokumentasjon skal aktuell ferjestrekning og betalt pris for den framgå.

2.1.5 Honnørbilletter
Honnørreisende betaler barnetakst. Dvs. 50 % av ordinær pris for voksenbillett,
avrundet oppad til nærmeste hele krone. Ordningen omfatter:
a) personer over 67 år
b) uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 28. febr. 1997 nr. 19, paragraf 12.
c) blinde
d) døvblinde
e) ektefelle som reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter punktene a), b), eller c). Registrerte partnere i samsvar med partnerskapsloven av 30.4.1993 gis honnørrabatt på samme vilkår som ektefeller.
f) Personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort, der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for en eller flere ledsagere, reiser gratis. Dette gjelder både ved reiser uten bil og som passasjerer i ordinær bil.

Dersom ledsager er fører av kjøretøyet, inngår ledsager i prisen for kjøretøyet som det skal beregnes ordinær takst for.

Den som krever honnørbillett skal legitimere seg med gyldig identitetskort. Som gyldig identitetskort for personer over 67 år regnes pass, førerkort, bankkort og Postens identitetskort.

Ledsager til person som har rett til honnørbillett etter pkt. d) reiser gratis ved framlegging av legitimasjon utstedt av Statens sentralteam for Døvblinde.

Det skal ikke settes krav til bosted eller nasjonalitet. Retten til honnørrabatt for uførepensjonister er imidlertid knyttet til deres posisjon etter folketrygdloven. Den etablerte ordningen med utstedelse av legitimasjonskort fra NAV-kontoret ivaretar dette forholdet.

Det gis ikke honnørrabatt på sonekort, månedskort og storbrukerkort.

2.1.6 Moderasjon for vernepliktig personell og sivile tjenestepliktige
Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige betaler barnebillett. Moderasjon gjelder for alle reisende i riksvegferjesamband, herunder også tjenestereiser, permisjonsreiser som Forsvaret betaler, og dimisjonsreiser, og for den tjenesteperiode som er innført i vernepliktboken. Denne tjener som legitimasjon, hvis ikke annet bestemmes. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.

Det gis ikke militærmoderasjon på sonekort, månedskort eller for kjøretøy.

2.1.7 Skolebarntransport
På ordinære turer er det adgang for ferjeselskaper til å inngå kontrakt om transport av et bestemt antall skolebarn basert på antall skoledager og takstene i vedkommende ferjesamband minus 25% rabatt. Alder ved skoleårets begynnelse legges til grunn for hele skoleåret. De skolebarn kontrakten gjelder, må utstyres med legitimasjon fra skolen.

2.1.8 Gruppemoderasjon
Til reisegrupper på 12 personer eller mer kan ferjeselskapene utstede fellesbillett. Det gis 17 % moderasjon på ordinær takst, gjelder også for reiseleder. Ferjeselskapet har anledning til å forlange at fellesbillett skal løses ved selskapets ekspedisjoner/kontorer i land.

2.1.9 Skole- og studentrabatt
Skole- og studentrabatt på 40 % gis på månedskort for voksne. Ordningen gjelder for skoleelever og studenter opp til og med 30 år. Gyldig skole-/studentbevis må fremvises ved kjøp. I tilfeller hvor deler av prisen på månedskortet gjelder bompenger, gis det ikke rabatt på bompengedelen.

2.1.10 Ungdomskort
Alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om ungdomskort for aldersgruppen 16 – 19 år. Ungdomskortet gir rett til et ubegrenset antall reiser innen et fylke i den perioden kortet gjelder for. Prisen på ungdomskortet fastsettes av fylkeskommunen. Det er opp til fylkeskommunen å slutte avtale med det enkelte rederi/vegkontor hvis fylkeskommunen ønsker at ungdomskortet skal gjelde på riksvegferjene.

2.2 Kjøretøytakster

2.2.1 Sonekort for kjøretøy (herunder også motorsykler med og uten sidevogn) Sonekort for kjøretøy utstedes:
med 40 klipp, slik at 50 % rabatt oppnås i forhold til det en enkeltbillett koster. Kortene gjelder en bestemt eier med kjøretøyets eier påført kortet. Kortene utstedes for en bestemt sone og kan brukes på strekninger i samme eller lavere sone innenfor et selskaps ruteområde. Kjøretøy som benytter kortet må ikke være i høyere takstgruppe enn det kjøretøy kortet er utstedt for, i dette tilfellet vises til pkt. 1.3. og 1.4. Et kort kan ved hver ferjetur kun benyttes av ett kjøretøy.

I følgende tilfeller kan sonekort allikevel benyttes for flere kjøretøy på samme tur:
a) Næringstransporter når flere kjøretøy har samme eier. Om nødvendig kan det kreves legitimasjon.
b) Når idrettslag/organisasjoner kan dokumentere felles reiser til arrangementet.
For samband med bompenger, se pkt. 1.13.

2.2.2 Punktet opphørte fra og med 01.03.2018

Les mer om Autopass på ferge her.

Les mer om Riksregulativ kapittel 1 her.

Annonse:

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.