Autopass på ferjer

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/9/c/e/campingbil.net/httpd.www/wp-content/themes/3magazine-premium2/template-parts/content.php on line 13

Flere ferjerstrekninger med autopass.

Flere og flere ferjesamband får autopass, dette er en forenkling for de fleste. Her følger en del spørsmål og svar om dette emnet.

Autopass på ferjer

Autopass på ferjer (Foto: campingbil.net)

AutoPASS-regulativ for ferjetakster

Hvem gjelder regulativet for?

Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører. Det er gratis for passasjerer. For ferjesambandet Moss-Horten er det eget takstregulativ.

Hvordan er takstsystemet bygd opp

 1. Sone. Den enkelte ferjestrekning plasseres i takstsone etter ferjestrekningens lengde. Samferdselsdepartementet kan gjøre avvik fra denne bestemmelsen.
 2. Takstgrupper. Takstregulativet har 9 kjøretøygrupper (AP1-AP9) basert på lengdeintervaller for kjøretøy inkludert last. I tillegg er det en egen takstgruppe EL-bil for elektriske kjøretøy og MC for motorsykler og mopeder.
 3. Takstene. Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet. Alle takstene er inkludert merverdiavgift.
 4. Bompenger. Bompenger innkreves som tillegg til ferjetaksten. Størrelsen på bompengesatsen og eventuelle rabatter på denne framgår av stortingsvedtaket vedrørende det enkelte bompengeprosjekt.
  Kjøretøy som etter regulativets bestemmelser skal betale to ganger eller tre ganger ferjetakst, skal betale enkel bompengetakst.
  Fritak for betaling av bompengeandelen gis i henhold til Vegdirektoratets takstretningslinjer for bompengeprosjekter, og det enkelte takstvedtak.
  For avregning mellom ferje- og bompengeselskapet skal også ovennevnte stortingsvedtak legges til grunn.

Takstberegning

 • Generelt. Kjøretøy takseres etter kjøretøyets totallengde inkludert last.
 • Taksering av spesielle kjøretøy. Snøscooter takseres etter takstgruppe MC. Mopedbil takseres etter takstgruppe MC. MC, MC med tilhenger og/eller sidevogn og firehjulsmotorsykkel takseres etter takstgruppe MC.
  Elektriske rullestoler og lignende kjøreanordninger med maksimum fart på 10 km pr time, er gratis.
  Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet, betaler 50% av prisen i den takstgruppe (AP1-AP9 og MC) som kjøretøyet blir målt til å tilhøre. Det ytes ordinære rabatter på denne prisen ved bruk av AutoPASS-brikke knyttet til AutoPASS-ferjekonto eller AutoPASS-brikke alene.
 • Kjøretøy med henger. Kjøretøy over 6 meter og med tilhenger takseres som ett kjøretøy, dvs. kjøretøyets samlede lengde bestemmer takstgruppen. Kjøretøy under 3501 kg og mindre enn 6 meter og med tilhenger betaler som følger:
  • Samlet lengde mindre enn 6,0 meter: Enkel takst = AP1
  • Samlet lengde mellom 6,01 meter og 10,0 meter: To ganger takst = AP1 x2
  • Samlet lengde mer enn 10,01 meter: Tre ganger takst=AP1 x3

Ved bruk av rabatter betales hhv. to ganger / tre ganger av rabattert takst. Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet som drar tilhenger, takseres også etter dette prinsippet.

Hvordan betale med Autopass?

Det er mulig å betale med bruk av AutoPASS-brikke og kontant/bankkort. Det blir ikke gitt anledning til bruk av andre typer rabattgivende betalingsmedium i ferjesambandet etter at AutoPASS-brikkebetaling er innført.

 • Betaling med AutoPASS-brikke uten rabattavtale. Trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke uten rabattavtale oppnår 10% rabatt. Trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke blir etterfakturert for den faktiske bruken.
 • Betaling med AutoPASS-brikke med rabattavtale. Kunder kan inngå rabattavtale for kjøretøy i gruppe AP1-AP9. Det gis ikke rabatter for andre kjøretøygrupper. Inngåelse av rabattavtale kan gjøres i selvbetjeningsløsning, se www.autopassferje.no.
 • AutoPASS-ferjekonto. Privatkunder kan oppnå 50% rabatt i alle samband. Det er regningsmottager som tegner avtalen. Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en rabattavtale.
 • Forhåndsinnbetaling for å oppnå rabatt. For å oppnå rabatter kreves det forhåndsinnbetaling.
  • Forhåndsinnbetalingsklasse 1. For kjøretøy i bilgruppe AP1-AP2 inkludert last, samt motorsykkel/moped, er forhåndsinnbetalt beløp minimum: kr 3 400 pr. avtale.
  • Forhåndsinnbetalingsklasse 2. For kjøretøy i bilgruppe AP3-AP6 inkludert last er forhåndsinnbetalt beløp minimum: kr 13 500 pr. avtale.
  • Forhåndsinnbetalingsklasse 3. For kjøretøy i bilgruppe AP7-AP9 inkludert last er forhåndsinnbetalt beløp minimum: kr 25 600 pr. avtale.

For å oppnå rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller lavere bilgruppe som det er tegnet avtale for.

Når forhåndsinnbetalingen er gjort blir AutoPASS-brikken aktivert mot en AutoPASS- ferjekonto – Privat.
Ved behov får kunden tilsendt et AutoPASS-ferjekort pr kjøretøy i aktuell forhåndsinnbetalingsklasse til bruk på de samband som er omfattet av ferjekortordningen der AutoPASS-brikkebetaling ikke er innført, jf. www.autopassferje.no.
Kunde må betale 50 kr i gebyr pr. kort, som trekkes fra AutoPASS-ferjekonto – Privat.
Reisende oppnår rabatt så lenge saldo på AutoPASS-ferjekonto – Privat er positiv. Når forbruk passerer 75% av forhåndsinnbetalt beløp vil trafikanten bli varslet.

Annonse:

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.