Stikkord: autopass

Slutt på manuell billettering

Skiltgjenkjenning på ferjer

Snart slutt på manuell billettering! Samferdselsdepartementet har sendt ut pressemelding om at ordningen med skiltgjenkjenning for bobilister og andre bilister vil bli permanent for alle landets ferjestrekninger. Forslaget er sendt på høring og vil mest sannsynlig bli godkjent. Se pressemeldingen fra departementet her: Gjennom koronapandemien har det vore mogleg å nytte skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke for…

Ferjetakster – Takstberegning og Priser på ferger for Bobiler – AutoPASS

Takstberegning på ferger og AutoPASS Bobil takst på Ferger i Norge Ferjetakster. Riksregulativ for ferjetakster. Norske fergerederier har ikke alltid fulgt gjeldene regler når det gjelder å beregne takst på bobiler. Her har vi fått en presisering av reglene. 1.januar 2019 startet den nye betalingsordningen «AutoPASS for ferje» på flere ferjestrekninger i landet. AutoPASS for ferje…

Storebæltsbroen, Øresundsbroen – Bobil og Campingvogn priser

Storebæltsbroen, Øresundsbroen – Bobil og Caravan priser Bobilferie Danmark og Sverige Spar penger på Storebæltsbroen, Øresundsbroen. Storebæltsbroen forbinder Øst- og Vest-Danmark. Den forbinder Halsskov på Sjælland med Knudshoved på Fyn. Storebæltsbroen er en motorvei som er åpen hele døgnet. Betalingsanlegget ligger ved Halsskov på Sjælland. Storebæltsbroen. Har du en BroBizz fra A/S Storebælt eller Øresundsbro Konsortiet,…

Vägtullar och avgifter i Norge

Betalvägar och AutoPASS i Norge Vägtullar i Norge, hur betala en obemannad vägtull i Norge? Husbil semester Norge Det finns runt 50 betalstationer i Norge. De flesta sköts med automatisk betalning, men vissa har separata filer för AutoPASS och manuell betalning. Vägtullar förekommer i flera platser i Norge. Den norska benämningen på de trafikantfinansierade betalningssystem…

Betydning av lyssignal i bomstasjoner

lyssignaler bomstasjoner

Betydning av lyssignal i bomstasjoner. Betydning av lyssignal i bomstasjoner. Lyssignalet i bomstasjoner hos norske autopass bomstasjoner kan bety flere ting. Les om dette her. Mange lurer nok på hva de forskjellige lyssignalene man får ved passering av automatiske bomstasjoner i Norge betyr. Du kan få grønt, hvitt eller intet lyssignal. Grønt lyssignal Grønt lys.…

Billigere bompassering for bobiler

Billigere bompassering for bobiler Fra 4.april skal bobiler likestilles med personbiler. Dette kan medføre betraktelig billigere bilferie for alle bobileierne.  Bompengebesparelsen kan komme opp i flere hundre kroner på enkelte strekninger. I dag betaler mange bobileiere vogntog-takst i bomringene, noe som betyr langt dyrere passeringer enn for personbiler. – Nå endrer vi dette, og de…

EasyGO. Betalning av passage på vägar, broar, tunnlar

EasyGO. Betalning av passage på vägar, broar, tunnlar och ett flertal färjeförbindelser i Norge, Sverige, Tyskland och Danmark. Din AutoBizz kan nu också, genom EasyGo-samarbetet, användas på Öresundsbron, Storebältsbron, Mols Linien samt som betalning av vägavgifter i Norge. EasyGo är ett europeiskt samarbete mellan Danmark, Norge, Sverige och Österrike som ger dig möjlighet att använda…

EasyGo, Bruk AutoPASS-brikken i Skandinavia

EasyGo, Bruk AutoPASS-brikken i Skandinavia Bruk bombrikken din i mer enn 50 betalingsanlegg i Danmark, Sverige, Norge og Østerrike EasyGo er et europeisk samarbeid mellom Danmark, Norge, Sverige og Østerrike som lar deg bruke bombrikken din i mer enn 50 betalingsanlegg i Danmark, Sverige, Norge og Østerrike, i tillegg til på mange ferjestrekninger i Danmark,…

Lyssignal i bomstasjoner

Betydning av lyssignal i bomstasjoner. Betydning av lyssignal i bomstasjoner. Lyssignalet i bomstasjoner hos norske autopass bomstasjoner kan bety flere ting. Les om dette her. Mange lurer nok på hva de forskjellige lyssignalene man får ved passering av automatiske bomstasjoner i Norge betyr. Du kan få grønt, hvitt eller intet lyssignal. Grønt lyssignal Grønt lys.…

Obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy

gamle-og-nye-AutoPASS-brikker

Obligatorisk brikke for tunge kjøretøy i næring Det ble i statsråd 10. oktober vedtatt forskrift om obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy i næring over 3,5 tonn. Ordningen trer i kraft fra og med 1. januar 2015. Obligatorisk bombrikke i Norge Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn…

Betalvägar och AutoPASS i Norge

 Betalvägar, Broar, Tunnlar i Norge Husbil Semester: Betalvägar, broar, tunnlar och landsvägsfärjor. AutoPASS i Norge Det finns runt 50 betalstationer i Norge. De flesta sköts med automatisk betalning, men vissa har separata filer för AutoPASS och manuell betalning. Bompengar tas ut på många vägar, broar, tunnlar och landsvägsfärjor. Körning i centrala Oslo och några andra…

Bomstasjoner og Autopass

Bomstasjoner bompenger og autopass

Bomstasjoner og Autopass. Bompenger for å finansiere vegbygging har blitt en tradisjon i Norge. Betaling for bruk av vegnettet oppsto for mange år siden. Bomstasjonene i Norge er i dag stort sett automatiske. Man skal da ikke stoppe ved passering, men kjøre rett gjennom. Har man AutoPASS-avtale blir denne belastet ved passering. Uten AutoPASS-avtale blir faktura for passeringen tilsendt i posten i ettertid.