Stikkord: autopass ferje

Slutt på manuell billettering

Skiltgjenkjenning på ferjer

Snart slutt på manuell billettering! Samferdselsdepartementet har sendt ut pressemelding om at ordningen med skiltgjenkjenning for bobilister og andre bilister vil bli permanent for alle landets ferjestrekninger. Forslaget er sendt på høring og vil mest sannsynlig bli godkjent. Se pressemeldingen fra departementet her: Gjennom koronapandemien har det vore mogleg å nytte skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke for…

Ferjetakster – Takstberegning og Priser på ferger for Bobiler – AutoPASS

Takstberegning på ferger og AutoPASS Bobil takst på Ferger i Norge Ferjetakster. Riksregulativ for ferjetakster. Norske fergerederier har ikke alltid fulgt gjeldene regler når det gjelder å beregne takst på bobiler. Her har vi fått en presisering av reglene. 1.januar 2019 startet den nye betalingsordningen «AutoPASS for ferje» på flere ferjestrekninger i landet. AutoPASS for ferje…