Stikkord: bilbelte bobiler

Bilbelte i bobil

Bilbelte i bobil

Forskrift om bilbelte i bobil og motorvogn

Regelverk sier at i nye bobiler skal alle personer skal være sikret med sele/bilbelte i kjøreretningen. Man får ikke registrert noen bobiler i dag med passasjerer som sitter på siden.

«Forskrift om endring i forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn.