Legemidler stor trafikkfare!

Legemidler stor trafikkfare!

En av tre bilister som tar reseptpliktige medisiner sjekker aldri om det er varseltrekant på legemiddelet. Det går frem av Gjensidiges samfunnsundersøkelse og Norsk Monitor, som begge er utført av Ipsos MMI. MA og Gjensidige samarbeider om trafikksikkerhet og synes dette er et urovekkende resultat.

Legemidler stor trafikkfare!

Legemidler stor trafikkfare!

Kvinner er flinkere enn menn til å sjekke advarsler om bilkjøring ved bruk av legemidler, viser samfunnsundersøkelsen. Eldre er flinkere enn unge. Oslo-folk og trøndere er minst flinke. Sogn og Fjordane er best i klassen.

Pasient og lege

– Det kan tyde på at mange har et altfor avslappet forhold til medisinbruk og bilkjøring, og farene dette kan utgjøre for dem selv og andre, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende generalsekretær i MA.
– Enhver som tar medisiner bør sette seg inn i alle eventuelle bivirkninger, påpeker hun. Også legen har en viktig oppgave med å informere pasienten godt og tydelig når det gjelder medisin med rød varseltrekant og bilkjøring.

Mange ulykker

Trafikkfarlige legemidler, alkohol og narkotika er årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Det er lett å sjekke om et legemiddel påvirker evnen til å kjøre bil. Les pakningsvedlegget, ta gjerne en prat med legen, og har du fortsatt noen grunn til å være usikker er det best å la bilen stå, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

MA arbeider aktivt for at misbruk av medikamenter i trafikken skal bort. Det trengs bl.a. et pålitelig og hurtig måleinstrument på lik linje med alkometer, for at politiet effektivt skal kunne avsløre denne typen misbruk i kontroller langs veien. MA jobber derfor i et nordisk prosjekt der man ønsker å gi et incitament til videre produktutvikling av nettopp dette.

Uvettig bilkjøring tilknyttet medisinbruk kan, i tillegg til fatale menneskelige konsekvenser, også få en økonomisk konsekvens. Det forekommer at medisinbruk fører til helt eller delvis avslag på erstatning etter ulykke.

Ingen erstatning

Ett eksempel fra Gjensidige er en bilist som la ut på kjøretur etter å ha tatt smertestillende medisiner med varseltrekant. Hun følte seg i fin form da hun la ut på tur, men kjørte av veien, og det oppstod skader for over 50 000 kroner. Det ble beregnet at hun hadde en påvirkningsgrad som tilsvarte over 1 i promille, som følge av medisinene. Som følge av dette måtte hun dekke hele skaden selv.

Avslag på erstatning som følge av narkotikabruk forekommer oftere, og utgjør sammen med medisinbruk halvparten av sakene der kjøring i påvirket tilstand fører til avkortning i erstatningen. Den andre halvparten skyldes kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Fakta om legemidler og bilkjøring

Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker sentralnervesystemet og dermed dine ferdigheter som sjåfør. Tar du flere legemidler sammen, eller legemidler sammen med alkohol, kan disse forsterke hverandres virkning.

Legemidler som kan være trafikkfarlige er merket med rød varseltrekant. Hvis du bruker legemidler, bør du alltid sjekke om pakningen har varseltrekant. I tillegg bør du lese pakningsvedlegget. Mange medisiner påvirker først og fremst kjøreferdighetene den første tiden etter at du har begynt å ta medisinene, inntil kroppen har vent seg til legemiddelet. Dette vil gå frem av pakningsvedlegget.

Mange legemidler kan føre til at man blir mindre kritisk, mindre årvåken og får lengre reaksjonstid. I tillegg kan legemidlene svekke en rekke andre ferdigheter som er viktige når man kjører bil eller fører et annet motorkjøretøy.

(Kilde. Folkehelseinstituttet og MA-norge.no)
Annonse:Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.