Førerkort etter fylte 75 år

Førerkort – Krav om allmenn legeundersøkelse utsatt fra 70 til fylte 75 år.

Fra 19. januar 2013 ble kravet om allmenn legeundersøkelse utsatt til fylte 75 år for lette førerkortklasse (moped, motorsykkel, personbil, traktor, snøscooter).

Dette betyr at ditt 100-års førerkort er gyldig til du fyller 75 år uten at du behøver å oppsøke lege hvis helsen er god nok.

Husk likevel at ingen må føre motorvogn ved kortvarig sykdom eller helsesvekkelse, eller hvis bruk av medikamenter gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene.

Slutt på «liten legeattest» i tillegg til førerkort etter fylte 70 år

De nye reglene fra 19. januar 2013 betydde slutt på ordningen med «liten» legeattest i tillegg til ditt førerkort. Begrunnelsen er at dine førerrettigheter skal fremgå av selve førerkortet i tråd med EUs førerkortdirektiv.

Kjøring etter 75 år i lette førerkortklasser

Ønsker du å fortsette kjøringen etter fylte 75 år, må du gjennomgå den allmenne legeundersøkelsen hos din fastlege eller annen lege som utsteder helseattesten. Er din helse god nok, vil helseattesten gis gyldighet i 1-3 år

Etter legebesøket må du møte opp personlig og levere helseattesten til en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Stasjonen utsteder et nytt førerkort med samme utløpsdato som for helseattesten. Du må betale kr 250 hver gang for nytt førerkort. Har vi ikke et elektronisk lagret bilde av deg allerede, koster det kr 70,- å ta bilde i fotoautomaten på trafikkstasjonen.

Før førerkortets utløpsdato må du oppsøke lege på nytt og få utstedt nytt førerkort for å kunne fortsette kjøringen uavbrutt. Etter fylte 78 år kan helseattesten og førerkortet utstedes for inntil 2 år om gangen.

Bemerk at trafikkstasjonene ikke utsteder midlertidig kjøretillatelse dersom du ikke har fått ny helseattest i tide.

Priser (gebyr) for førerkortutstedelse finner du her.

Overgangsregler

Hadde du 19. januar 2013 «liten» legeattest med utløpsdato etter at du fyller eller har fylt 75 år, kan du bruke ditt gamle førerkort inntil legeattestens utløpsdato. Ønsker du å fortsette kjøringen deretter, må ny helseattest anskaffes og nytt førerkort utstedes på samme måte som omtalt ovenfor.

Ingen endringer for tunge førerkortklasser

For å få kjøre tungbil (minibuss, buss, lett lastebil, lastebil) etter fylte 70 år, må du fortsatt få nytt førerkort med gyldighet i ett år for tungbil. Du må fremlegge nødvendig helseattest (skjema NA 0202) for en trafikkstasjon som utsteder nytt førerkort.

Samme prosessen må gjentas hvert år så lenge du ønsker å kunne kjøre tungbil uavbrutt.

Lar du være å fornye de tunge klassene i førerkortet ditt, kan du fortsatt bruke førerkortet i de lette klassene så lenge disse er gyldig. Utløpsdato for førerkortklassene finner du på førerkortets bakside.

Informasjonsbrosjyre om førerkort for seniorer

Kilde: Vegvesen.no

Annonse:Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.